1/10/14

NÚMEROS ROMANOS


http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mate_cas_act_ud1_170/frame_prim.swfhttp://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/4EP_mat_ud2_ai01/frame_prim.swf                                                                            Para practicar cos números romanos ...


http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/actividades5/tema1_P6/tema1_pr6.swf

29/9/14

27/9/14

A NUTRICIÓN (II)


Na función 
de nutrición 
interveñen 
o aparato dixestivo, 
o circulatorio, 
o circulatorio 
e o excretor.

26/9/14

SIGNOS DE PUNTUACIÓN


(Cando fagas as actividades, preme no triángulo azul da esquerda para ver a pantalla en grande.)

25/9/14

NÚMEROS DE SEIS E SETE CIFRAS

Actividades con números de seis cifras... para repasar.


Actividades para ordear números de seis ou máis cifras.23/9/14

ACTIVIDADES GRAMÁTICA
O SUBSTANTIVO

(EN   GALEGO)

EL SUSTANTIVO


(EN   CASTELÁN)


22/9/14

AXENDA


LINGUA GALEGA
E  LINGUA CASTELÁ


MATEMÁTICAS


COÑECEMENTO DO MEDIO


·  O TEXTO:
Tipos de textos.
 Ideas principais e secundarias.

·  VOCABULARIO: 
        Sinónimos e antónimos.

·  ORTOGRAFÍA:
        Os signos de puntuación.

·  GRAMÁTICA: 
         O substantivo.


·  NUMERACIÓN:

       Números de sete cifras.  

Aproximacións.

Números romanos.

·  PROBLEMAS: 

       Pasos para resolvelos.


·  A función de NUTRICIÓN.

                A respiración.

                A dixestión.

                A circulación.

                A excreción.

  

19/9/14

TÉCNICAS DE ESTUDO

Despois dunha semana de clase retomando as rutinas e refrescando aprendizaxes, hai que enfrentarse a novas tarefas, as propias deste cuarto curso que iniciades, que, como sabedes, será un pouco máis complicado que o ano anterior. Para que todo vaia ben desde o principio é necesario traballar de forma organizada tódolos días. Estes vídeos poden axudarvos nesa organización.