24/10/14

23/10/14

A VISITA DE LÚA

Lúa volveu ao cole e recibiu a tódolos nenos e nenas na biblioteca.

Máis información AQUÍ

22/10/14

ESTIMACIÓN DE SUMAS E RESTASPara estimar sumas primeiro aproximamos cada un dos sumandos e logo resolvemos a operación.
Para estimar restas aproximamos o minuendo e o sustraendo e logo resolvemos.
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11001646/RECURSOS/APROXIMACION.swf?IdJuego=349&IdTipoJuego=1
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/4EP_mat_ud2_ai02/frame_prim.swfhttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Matematicas/Aproximacion%20en%20el%20calculo/contenido/ma001_oa04_es/index.htmlhttp://www.ceiploreto.es/sugerencias/agrega/Aproximacion_en_el_calculo/contenido/ma001_oa01_es/index.html


Con estes xogos podedes practicar a aproximación ou redondeo.


http://www.ceiploreto.es/sugerencias/agrega/Aproximacion_en_el_calculo/contenido/ma001_oa03_es/index.htmlhttp://www.ceiploreto.es/sugerencias/agrega/Aproximacion_en_el_calculo/contenido/ma001_oa02_es/index.html

18/10/14

SUMAS E RESTAS

Para practicar un pouco...