18/10/14

SUMAS E RESTAS

Para practicar un pouco...


   

   16/10/14

A FUNCIÓN DE RELACIÓN

A función de relación é tan importante como a función de nutrición. Consiste en captar información dos cambios que se producen no medio que nos rodea e responder ante eles da forma que máis nos convenga. Na función de relación interveñen os sentidos, o sistema nervioso e o aparato locomotor.


Para saber máis...


  


   
  

14/10/14

LA DESCRIPCIÓN I

Existen tres tipos principales de descripciones: de lugares, de objetos y de personas.


13/10/14

AXENDALINGUA GALEGA
E  LINGUA CASTELÁ


MATEMÁTICAS


COÑECEMENTO DO MEDIO


·         A  DESCRICIÓN.

·         VOCABULARIO:
Aumentativos e diminutivos.

·         ORTOGRAFÍA: O diptongo.

·         GRAMÁTICA: O adxectivo.


·        CÁLCULO: Sumas  e restas.

·        Propiedade conmutativa e propiedade asociativa.

·         Estimación de sumas e restas.

·         PROBLEMAS: Completar os datos a partires dun cálculo.


·         A función de RELACIÓN.

         Os sentidos e o sistema nervioso.

          O aparato locomotor: 
        os ósos e os músculos.

·        A función de REPRODUCIÓN.